header by migi

6 lis 2017

Obchody Dnia Edukacji Narodowej


Przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej, to polskie święto oświaty i szkolnictwa. To dzień, w którym  w szczególny sposób uczniowie chcą okazać wdzięczność wszystkim pracownikom oświaty.
W naszej szkole uczciliśmy go 13 października. Razem z nauczycielami i uczniami świętowali również emerytowani  nauczyciele i pracownicy obsługi.  Na początku uroczystości głos zabrał Dyrektor p. Artur Raźniak, która złożył wszystkim pracownikom oświaty, tym czynnym zawodowo, jak i tym, którzy cieszą się z zasłużonej emerytury, najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Do życzeń tych dołączyli się z także zaproszeni goście: Skarbnik Urzędu Gminy Kłomnice p. Ewa Dąbrowska, Radny Powiatu Częstochowskiego p. Leszek Wiśniewski, Radny Gminy Kłomnice p. Andrzej Śpiewak oraz z-ca przewodniczącego Rady Rodziców p. Iwona Dąbek. Pani Skarbnik w imieniu Wójta p. Piotra Juszczyka wręczyła Nagrodę Wójta nauczycielce naszej szkoły p. Annie Pietras, która poprzez sukcesy swoich uczniów w konkursach biblijnych promuje naszą szkołę i gminę w całym kraju .  Drobnymi upominkami uhonorowani zostali także stypendyści Wójta Gminy Kłomnice, a są wśród nich: Lena Anklewicz , Aleksandra Matyjaszczyk, Emilia Czesny i Dorota Wyszka z klasy II gimnazjum, Nikola Kasprzyk z klasy VII, Antoni Sosnowski z klasy VI oraz tegoroczna absolwentka- Zuzanna Gajewicz. Potem nadszedł  czas na rozdanie naszym nauczycielom i pracownikom obsługi drobnych upominków od Rady Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez p. Renatę Wolniewicz i  p. Małgorzatę Gojević. Uczniowie naszej szkoły słowami wierszy i piosenek podziękowali pedagogom za przekazywaną wiedzę i za nieustanne wychowywanie , a pracownikom obsługi -za umilanie i ułatwianie szkolnego życia. Przedstawili także krótką scenkę pt. „Szkoła na wesoło”, w której wypowiedzi uczniów często były fragmentami znanych biesiadnych piosenek i doskonale oddawały pomysłowość uczniów na lekcjach i anielską cierpliwość nauczycieli. Akademię uświetnił także występ Orkiestry Dętej OSP Kłomnice, w której grają również uczniowie naszej szkoły.